Sigorta Hukuku

Ünal Hukuk, alanında uzman sigorta hukukçuları ile ‘Sigorta Hukuku'nun tüm alanlarında, mal ve can sigortalarında yaşanan hukuki uyuşmazlıkların çözümünde hukuki süreçlerin takibini yapar.

Mahkemelere yansıyan karmaşık sigorta uyuşmazlıklarında avukatlık hizmeti vermenin yanı sıra, hasar yönetim hizmetleri çerçevesinde sigortalıların, adli ve idari davalarının takibi, sigorta ihtilaflarının sulh veya alternatif çözüm yolları bulmak için hizmetler vermektedir.

Trafik Sigortası (Karayolları Trafik Kanunu Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası): Maddi hasarlı ve bedeni hasarlı trafik kazalarında ortaya çıkacak ölüm ve/veya sürekli sakatlık tazminatı davaları bu poliçedeki teminatların tahsili amacıyla yürütülmektedir. Bu davalar araç hasarları ile sınırlı değildir. Araçta bulunan veya araç dışında bulunan yaya konumundaki kişilerin ölüm ve yaralanma risklerini ve buna müteakip zararları kapsayacak maddi ve manevi tazminatların alınmasını içerir.

Kasko Sigortası: Trafikte bulunan taşıtları belirli hallerde ya da belirli hallere karşı koruyan ihtiyari sigorta teminatıdır. Çarpışma, maddi hasara sebep olacak dış etkenler, aracın yanması ve üçüncü kişiler tarafından yapılan istem dışı oluşan zararlar için sigorta şirketiyle yaşanabilecek olumsuzlukların giderilmesi için gereken hukuki hizmet verilmektedir.

Ferdi Kaza Sigortası (Ferdi Kaza Koltuk Sigortası): Ölüm, yaralanma ve tedavi teminatlarını kapsayan, şehirlerarası veya uluslararası yolculuklarda ortaya çıkabilecek kaza hallerinde araç içerisinde bulunan kişileri kapsayan sigorta poliçelerinden doğan uyuşmazlıklar çözülmektedir.

Konut ve İşyeri Sigortası: Yangın, su baskınları, hırsızlık gibi konut ve işyerlerinde ortaya çıkabilecek maddi hasarların tazminine yönelik riskleri kapsayan sigorta poliçesinden doğan uyuşmazlıklarda dava yoluyla çözümlenmektedir.

Trafik Kazası nedeniyle Açılan Sigorta ve Tazminat Davaları:

  • Araç sürücüsünün ölümü durumunda tazminat 
  • Trafik kazası ve güvence hesabı
  • Trafik kazasında sigortalıya açılan dava
  • Yaralanmalı trafik kazası ve tazminat davası
  • Ölümlü trafik kazası davası
  • Kasko rücu davası
  • Trafik kazası ve sonrasında sigorta tazminat davası