Yargılama ve Tahkim

Ünal Hukuk uyuşmazlıkların dava, tahkim ve alternatif çözüm yolları ile çözümünde müvekkillerine hizmet vermektedir. Ticaret ve şirketler hukukunun kapsamına giren uyuşmazlıkların dava, tahkim ve alternatif çözüm yolları ile çözümü ile iş hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların dava yoluyla çözümü vermekte olduğumuz hizmetlerin temelini oluşturmaktadır.

Müvekkillerimizi, distribütörlük sözleşmeleri, satın alma, tedarik, acentelik ve inşaat sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar da dahil olmak üzere, ticari uyuşmazlıkların dava ve tahkim yoluyla çözümünde yetkili merciler önünde temsil etmekteyiz.

Ticari davalara ilişkin hizmetlerimiz arasında, haksız rekabet davaları ile maddi, manevi tazminat talepleri ve diğer ticari uyuşmazlıkların çözümü konuları ile alacakların takibi ve tahsili hususları da bulunmaktadır.